Privacy

Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal de beheerder van de website ze behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens  worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar bewerkt worden door de beheerder van de website. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. In het uitzonderlijke geval dat de beheerder van de website persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2. Doel van verwerking

De beheerder van de website verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u de beheerder van de website uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven (punt 2) vermelde doeleinden. Als de beheerder van de website uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal de beheerder van de website u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die de beheerder vand de website  over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van www.iedereencoach.be verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de beheerder van de betrokken website.

Voor meer info
Tine Demeester
0478 92 84 46

Copyright © 2018 - privacy - NL | FR